Bán máy phát điện cũCTY TNHH TM NGUYÊN THỊNH PHÁT Hotline : 0909.153.183 - 0988.144.847 (Mr Vinh)

  Máy phát điện Nissan

  Hiện có 15 sản phẩm
  Tình trạng
  Dòng máy
  Công suất
  Máy phát điện Nissan 25kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 25kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  85tr đến 145tr

  Máy phát điện Nissan 35kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 35kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  115tr đến 180tr

  Máy phát điện Nissan 45kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 45kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  135tr đến 200tr

  Máy phát điện Nissan 50kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 50kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  110tr đến 220tr

  Máy phát điện Nissan 60kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 60kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  120tr đến 240tr

  Máy phát điện Nissan 75kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 75kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  175tr đến 240tr

  Máy phát điện Nissan 90kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 90kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  200tr đến 250tr

  Máy phát điện Nissan 100kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 100kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  180tr đến 280tr

  Máy phát điện Nissan 125kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 125kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  185tr đến 300tr

  Máy phát điện Nissan 150kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 150kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  190tr đến 320tr

  Máy phát điện Nissan 200kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 200kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  200tr đến 350tr

  Máy phát điện Nissan 250kva Yêu cầu báo giá

  Máy phát điện Nissan 250kva

  Xuất xứ : Nhật Bản

  250tr đến 390tr