Máy phát điện 350kva

Hiện có 9 sản phẩm

Máy phát điện 350kva cũ 80 - 95% còn chất lượng

Máy phát điện Cummins 350kva

Máy phát điện Cummins 350kva

Xuất xứ : Mỹ

350tr đến 525tr


Máy phát điện Yanmar 350kva

Máy phát điện Yanmar 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

350tr đến 525tr


Máy phát điện Mitsubishi 350kva

Máy phát điện Mitsubishi 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

350tr đến 525tr


Máy phát điện Perkins 350kva

Máy phát điện Perkins 350kva

Xuất xứ : Anh Quốc

350tr đến 525tr


Máy phát điện Hino 350kva

Máy phát điện Hino 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

350tr đến 525tr


Máy phát điện Isuzu 350kva

Máy phát điện Isuzu 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

350tr đến 525tr


Máy phát điện Nissan 350kva

Máy phát điện Nissan 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

350tr đến 525tr


Máy phát điện Komatsu 350kva

Máy phát điện Komatsu 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

350tr đến 525tr


Cho thuê máy phát điện 350kva

Cho thuê máy phát điện 350kva

Xuất xứ :

2.600.000 - 3.600.000