Máy phát điện 60kva

Hiện có 10 sản phẩm

Máy phát điện 60kva cũ 80 - 95% còn chất lượng

Máy phát điện Cummins 60kva

Máy phát điện Cummins 60kva

Xuất xứ : Mỹ

120tr đến 240tr


Máy phát điện Yanmar 60kva

Máy phát điện Yanmar 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

120tr đến 240tr


Máy phát điện Mitsubishi 60kva

Máy phát điện Mitsubishi 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

120tr đến 240tr


Máy phát điện Perkins 60kva

Máy phát điện Perkins 60kva

Xuất xứ : Anh Quốc

120tr đến 240tr


Máy phát điện Denyo 60kva

Máy phát điện Denyo 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

120tr đến 240tr


Máy phát điện Hino 60kva

Máy phát điện Hino 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

120tr đến 240tr


Máy phát điện Isuzu 60kva

Máy phát điện Isuzu 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

120tr đến 240tr


Máy phát điện Nissan 60kva

Máy phát điện Nissan 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

120tr đến 240tr


Máy phát điện Komatsu 60kva

Máy phát điện Komatsu 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

120tr đến 240tr


Cho thuê máy phát điện 60kva

Cho thuê máy phát điện 60kva

Xuất xứ :

1.300.000 - 1.400.000