Máy phát điện 20kva

Hiện có 9 sản phẩm

Máy phát điện 20kva cũ 80 - 95% còn chất lượng

Máy phát điện Yanmar 18kVA

Máy phát điện Yanmar 18kVA

Xuất xứ : Nhật Bản

75tr đến 115tr


Máy phát điện Yanmar 20kVA

Máy phát điện Yanmar 20kVA

Xuất xứ : Nhật Bản

75tr đến 115tr


Máy phát điện Mitsubishi 20kVA

Máy phát điện Mitsubishi 20kVA

Xuất xứ : Nhật Bản

75tr đến 115tr


Máy phát điện Perkins 20kVA

Máy phát điện Perkins 20kVA

Xuất xứ : Anh Quốc

75tr đến 115tr


Máy phát điện Denyo 20kVA

Máy phát điện Denyo 20kVA

Xuất xứ : Nhật Bản

75tr đến 115tr


Máy phát điện Denyo 8kVA 1 pha

Máy phát điện Denyo 8kVA 1 pha

Xuất xứ : Nhật Bản

75tr đến 115tr


Máy phát điện Denyo 10kVA

Máy phát điện Denyo 10kVA

Xuất xứ : Nhật Bản

75tr đến 115tr


Máy phát điện Isuzu 20kVA

Máy phát điện Isuzu 20kVA

Xuất xứ : Nhật Bản

75tr đến 115tr


Cho thuê máy phát điện 20kva

Cho thuê máy phát điện 20kva

Xuất xứ :

75tr đến 115tr