Máy phát điện 850kva

Hiện có 3 sản phẩm

Máy phát điện 850kva cũ 80 - 95% còn chất lượng

Máy phát điện Cummins 850kva

Máy phát điện Cummins 850kva

Xuất xứ : Mỹ

1200tr đến 1400tr


Máy phát điện Mitsubishi 850kva

Máy phát điện Mitsubishi 850kva

Xuất xứ : Nhật Bản

1200tr đến 1400tr


Cho thuê máy phát điện 850kva

Cho thuê máy phát điện 850kva

Xuất xứ :

1200tr đến 1400tr