Máy phát điện 125kva

Hiện có 10 sản phẩm

Máy phát điện 125kva cũ 80 - 95% còn chất lượng

Máy phát điện Cummins 125kva

Máy phát điện Cummins 125kva

Xuất xứ : Mỹ

185tr đến 300tr


Máy phát điện Yanmar 125kva

Máy phát điện Yanmar 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

185tr đến 300tr


Máy phát điện Mitsubishi 125kva

Máy phát điện Mitsubishi 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

185tr đến 300tr


Máy phát điện Perkins 125kva

Máy phát điện Perkins 125kva

Xuất xứ : Anh Quốc

185tr đến 300tr


Máy phát điện Denyo 125kva

Máy phát điện Denyo 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

185tr đến 300tr


Máy phát điện Hino 125kva

Máy phát điện Hino 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

185tr đến 300tr


Máy phát điện Isuzu 125kva

Máy phát điện Isuzu 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

185tr đến 300tr


Máy phát điện Nissan 125kva

Máy phát điện Nissan 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

185tr đến 300tr


Máy phát điện Komatsu 125kva

Máy phát điện Komatsu 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

185tr đến 300tr


Cho thuê máy phát điện 125kva

Cho thuê máy phát điện 125kva

Xuất xứ :

1.800.000 - 2.100.000