Máy phát điện 750kva

Hiện có 5 sản phẩm

Máy phát điện 750kva cũ 80 - 95% còn chất lượng

Máy phát điện Cummins 750kva

Máy phát điện Cummins 750kva

Xuất xứ : Mỹ

900tr đến 1200tr


Máy phát điện Yanmar 750kva

Máy phát điện Yanmar 750kva

Xuất xứ : Nhật Bản

900tr đến 1200tr


Máy phát điện Mitsubishi 750kva

Máy phát điện Mitsubishi 750kva

Xuất xứ : Nhật Bản

900tr đến 1200tr


Máy phát điện Komatsu 750kva

Máy phát điện Komatsu 750kva

Xuất xứ : Nhật Bản

900tr đến 1200tr


Cho thuê máy phát điện 750kva

Cho thuê máy phát điện 750kva

Xuất xứ :

900tr đến 1200tr