6:00 - 22:00

Mở cửa 24/7

0909 153 183

Tư vấn & Báo giá

Công suất dự phòng của máy phát điện là gì?

5 đánh giá


Công suất dự phòng và công suất liên tục của máy phát điện là 2 thuật ngữ bạn thường nghe thấy khi tìm hiểu về sản phẩm này, vậy điểm khác biệt cụ thể ra sao?

Phân biệt máy Standby / Emergency, Prime hoặc Continuous Power Supply

Theo quy định tại ISO 8528-1 clause 13
có 4 loại công suật dùng trong ghi nhãn máy phá điện và phụ thuộc vào chế độ vân hành
COP - Công suất hoạt động liên tục (Continuous power)
PRP - Công suất hoạt động căn bản (Prime power)
LTP - Công suất hoạt động thời gian giới hạn (Limited-time running Power)
ESP - Công suất dự phòng/khẩn cấp (Emergency Standby Power)

Bài viết tổng hợp | 1

1. Công suất hoạt động liên tục (Continuous Operation Power - COP)

            Công suất tối đa mà máy phát có khả năng cung cấp liên tục khi cấp tải cố định không giới hạn số giờ chạy máy mỗi năm trong các điều kiện phù hợp với các quy trình và chu kỳ bảo dưỡng được tiến hành theo chỉ định của nhà sản xuất

COP - công suất ổn định và cho máy chạy liên tục 24/24 h - thường được quy định bởi hãng chế tạo. - công suất này thường dùn cho các thiết bị có tải ổn định.


2. Công suất hoạt động căn bản (Prime Running Power - PRP)

Công suất tối đa mà máy phát có khả năng cung cấp liên tục khi cp tải thay đổi hoạt động không giới hạn số giờ chạy máy mỗi năm trong các điều kiện phù hợp với các quy trình và chu kỳ bảo dưỡng được tiến hành theo chỉ định của nhà sản xuất. Công suất đầu ra cho phép trong vòng 24 giờ chạy máy không vượt quá 70% tải danh định.

PRP - là công suất mà cho phép máy chạy liên tục với tải không đều sao cho công suất trung bình của máy cho 24 h bằng 70% PRP, với Pmax = PRP cho từng thời điểm.

3. Công suất hoạt động thời gian giới hạn (Limited Time Running Power - LTP)[TTT1] 

Công suất tối đa sẵn sàng đáp ứng dưới điều kiện làm việc cho phép, qua đó máy phát có thể cung cấp tải lên đến 500 giờ chạy máy mỗi năm với các quy trình và chu kỳ bảo dưỡng được tiến hành theo chỉ định của nhà sản xuất.

LTP - là công suất cho phép chạy 500 h trên năm, không liên tục - và có thể được quy định bởi từng hãng.

4. Công suất dự phòng/khẩn cấp (Emergency Standby Prime - ESP):

Công suất tối đa sẵn sàng đáp ứng tuần tự tải thay đổi, dưới điều kiện hoạt động định kỳ, qua đó một máy phát điện có khả năng cung cấp tải trong trường hợp mất điện lưới hay trong điều kiện kiểm tra có thể lên đến 200 giờ hoạt động mỗi năm với các quy trình và chu kỳ bảo dưỡng được tiến hành theo chỉ định của nhà sản xuất. Công suất đầu ra cho phép trong vòng 24 giờ chạy máy không vượt quá 70% tải danh định.


ESP - là công suất cho phép chạy máy 200 h trên năm và công suất trung bình trong 24 h không quá 70% ESP

 

Đăng kí nhận khuyến mãi

liên hệ mua máy phát điện nhật cũ

0909 153 183